Søk og undersøk

DEL 4
Eg behandlar informasjonen

Eg analyserer informasjonen eg har samla  notat frå kjelder, notat frå timar, personlege notat m.m. 
Eg tenker over organiseringa og heilskapen i arbeidet mitt  organisering, redigering, kva er budskapet?  

  EG ANALYSERER INFORMASJONEN EG HAR SAMLA


Retur til toppen

  EG TENKER OVER ORGANISERINGA OG HEILSKAPEN I ARBEIDET MITT
Retur til toppen
Retur til Søk og indersøk Retur til Haram folkebibliotek si heimeside Kvar er eg? GÅ til del 5 : Eg presenterer informasjonen

8. juni 1998