BibFilm
 Filmprosjekt for bibliotek i Møre og Romsdal

  Hovedmålsettinga er å utvikle brukarane sin tilgang til kvalitetsfilmar i distriktet gjennom biblioteket.
  Prosjektet skal utvikle biblioteket sitt innsyn i filmkulturen og oversyn over filmproduksjon og distribusjon.
 
Prosjektet skal gi erfaringar frå interkommunalt samarbeid om eit konkret tiltak med minimal administrasjon.
 
Prosjektet formidlar spele-, dokumentar- og kortfilmar for alle aldersgrupper.
 
Filmutvalet femner om filmproduksjon frå heile verda.
 
Filmutvalet dekker nye så vel som eldre filmar.
 
I samarbeid med Norsk Filminstitutt.


  Desse biblioteka deltek :
 Klikk på kulen for å søke i katalogen:


   Ålesund bibliotek
   Molde bibliotek
   Kristiansund folkebibliotek
   Haram folkebibliotek
   Ørskog folkebibliotek
  

 Lister over prosjektfilmer :
 Filmtittel
 Regissør

  Utlån