Søk og undersøk :
bibliografi
 
Bibliografisk liste over kjelder brukt i Søk og Undersøk
 
Dalland, Olav (1997). Metode og oppgaveskriving for studenter. - Oslo : Universitetsforlaget, 159 s. (2. utgåve)

Holten-Andersen, Carl ; Schnack, Karsten ; Wahlgren, Bjarne (1983). Invitasjon til prosektarbejde : en problematiserende fremstilling. - København : Gyldendal, 77 s. (2. udgave)

Marvell, Thomas (1998). Working with information in the secondary school. York : Ameno, 145 s.

Presentasjonsmodell for prosjekter i skolen (utan dato). Vevside lese den 12. juni. 1998. URL adresse : http://skolenettet.nls.no/dok/sn/fag/forbruker/97-05-ressurs/prosjektskisse.html

Voynet, S. (1997). Informations recueillies. Strasbourg: Druon, 127 s.