søk og undersøk

DEL 1
Eg definerer temaet mitt

Eg analyserer arbeidet  foran meg  vilkår, val av tema, spørsmål i utgangspunktet 
Kva veit eg om dette temaet?  idedugnad, brainstorming, ord og namn 
Eg lagar ei oversikt over temaet  fordjuping, nye nøkkelord, synonym, første oppslag 
Eg vurderer ein innfallsvinkel hovudidéen min, synspunktet mitt 
Eg organiserer informasjonssøking  foreløbig arbeidsplan 

 

    EG ANALYSERER ARBEIDET  FORAN MEG

Retur til toppen
 

 

     KVA VEIT EG OM DETTE TEMAET?


 
Retur til toppen
 

 

    EG LAGAR EI OVERSIKT OVER ARBEIDET MITT


 
Retur til toppen
 

 

  EG VURDERER EIN INNFALLSVINKEL TIL TEMAET


 
Retur til toppen

 
 

  EG ORGANISERER INFORMANSJONSSØKINGA OG PLANARBEIDET


 

Retur til toppen
  Gå til heimesida for Haram Folkebibliotek  Kvar er eg? Gå til Del 2: Eg finn informasjonskjelder
22. juni 1998