Søk og undersøk

DEL 3
Eg vel informasjon

 
Eg skumles  korleis lese fort 
Eg les grundig og noterer  lesenotatar 
Eg ordnar notata  klassifisere notat, revidere foreløpig plan 

 

 

     EG SKUMLES DOKUMENTA EG HAR VALT UT


 
Retur til toppen
 

 

    EG LES INFORMASJONEN GRUNDIG OG TEK NOTAT


 
ENKEL VERSJON
     VIDAREFØRING FRÅ ENKEL VERSJON

           2. Eg bruker notisboka mi
3. Eg gjer personlege notat
Retur til toppen


      EG ORDNAR NOTATA MINE

 
 

ORDNING AV  
SKRIFTLEGE NOTAT 
 
Retur
Retur til Søk og undersøk  Gå til Haram folkebibliotek si heimeside Kvar er eg?></A>  <A HREF=Gå til Del 4 : Eg behandlar informasjon
26. mai 1998