Søk og undersøk

DEL 5
Eg presenterer informasjon

Eg skriv oppgåva mi  redaksjon 
Eg se etter om eg har følgt reglane  djupne, form 
Eg siterer kjelder  sitat, referansar, bibliografi 
Eg evaluerer arbeidet mitt  gjennomlesing, korrigering, huskeliste 

 

 

       EG SKRIV OPPGÅVA MI

  Retur til toppen
 

 
    EG SER ETTER OM EG HAR FØLGT REGLANE


 

Retur til toppen

 
 

   EG SITERER KJELDENE MINE OG LAGAR EIN BIBLIOGRAFI


 
 
 
Retur til toppen 

 
 

 

    EG EVALUERER ARBEIDET MITTRetur til Søk og undersøk Retur til heimesida Kvar er eg?
11. juni 1998