FOTO FRÅ FJØRTOFT 1920-1935

Kan du indentifisere personane, tidpunkta og andre detaljar på desse foto?

Ver venleg å sende tips til

  bib@haram.folkebibl.no
ved å oppgi nummeret som står ved fotoet.


Klikk på fotoet for å forstørre. 
 1  Olav J. Fjørtoft frå Johangarden, tidlegare skulestyrar i  Follafoss.
 Takk til Hans Magne Fjørtoft for   
 opplysningane.     
 2
 3

 4

 5
 Til høgre i bakre rekke : Johan Klokk 
  I midten bak : Martinius Fjørtoft 
 Takk til Ragnar Fjørtoft for opplysningane

 6
 Bryllaupet til Olaus Berntsen Fjørtoft frå  Guttormgarden og Klara Ludvigsdatter Fjørtoft frå  Berntgarden i 1924. Bak  Olaus : Eldstebroren Olav Berntsen Fjørtoft. Olav si kone Ragna er bak Klara  sin skulder. Bak Olav i kvit kjole er søsteren, Agnes Berntsen Fjørtoft. Det  er uklart kva for kykrje er i biletet. Klokkarboka for Fjørtoft Sokn for  1901-1931 viser at paret vart gift i Ålesund.
Takk til Jan-Erik Fjørtoft for opplysningane.
 7  Nr. 2 foran frå venstre  : Johan Klokk 
 Til høgre foran  : Martinius Fjørtoft          
 Takk til Ragnar Fjørtoft for opplysningane

 8
 9  Gjert-Knut (frå Gjert-garden). Takk til Helge og Sigrid 
 Otterlei for  opplysningane.  

 10
 11
 12
 13
 14
 15 Foran frå venstre : Peter Klokk f. 13.06.1895 d. 16.11.1968 og Hans I. Otterlei f. 01.11.1895 d. 24.10.1944.Hans (Kleiva Hans?) vart skutt ombord i R/B "Eira"  
Bak : Jørgen Longva f. 14.01.1895 d. 15.06.1963

Takk til Hermund Fjørtoft, Ragnar Fjørtoft, Helge og Sigrid Otterlei for  opplysningane.  

 16
 17 Mannskapet på M/K Heka. Namsos 1916:
bak: Olaf Berntsen Fjørtoft (Guttormgarden), Karl Hansen (eller Larsen) Fjørtoft (Soltun på Vollsvika), Johan Iversen Fjørtoft (Nymark)
midten: Olav J Fjørtoft (Johangarden), Hans Olav Fjørtoft (Johangarden), Iver Andersen Fjørtoft (Bakken).
foran: Olaus Berntsen Fjørtoft (Guttormgarden), Arne Larsen Fjørtoft (Ekra)
Takk til Hans Magne Fjørtoft for opplysningane
 18
 19  
 20 Lars Johan Olsen Fjørtoft f. 26.07.1896 d. 28.05.1914. Han kom frå "Markagarden". Kom bort på sjøen saman med Lars Eilert Berntsen f. 18.10.1894 d. 28.05.1914. Dei var søskenbarn.
Takk til Hermund Fjørtoft for opplysningane
 21 Biletet viser etter alt å døme ein mann med tilknytting til Guttormgarden. Det var ein viss Lars Bernsten Fjørtoft som kom vekk på sjøen i 1914 berre 19 år gamal. Er dette han?
Takk til Jan-Erik Fjørtoft for opplysningane.
 22  Marka Olaf. Takk til Helge og Sigrid Otterlei for   
 opplysningane.  
 23 Frå venstre Olga Petersdatter Landmark f. 13.11.1900 d. 1959 og Petra Olufine Petersdatter Landmark f. 27.12.1878 d. 10.05.1920
Takk til Hermund Fjørtoft for opplysningane
 24
 25
David Beadle
Haram folkebibliotek
08.11.2004