FLYFOTO FRÅ HARAM

[ Om flyfotoarkivet ] [ Fjørtoft ] [ Flemsøy ] [ Grytestranda ] [ Haramsøy ] [ Helland ] [ Hildre ] [ Lepsøy ] [ Søvik ] [ Tennfjord ] [ Vatne ] [ Vestrefjord ] [ Uidentifiserte flyfoto ] [ Andre bibliotektenester ]
 

Brattvåg
frå Vika til Skulstad


 Vika frå sørvest 31.mai 1963
 103450
 Synnaland frå vest 31. mai 1963
 103452
 Synnaland frå aust-søraust med 
 Flemsøy i bakgrunnen 31. mai  1963
 103377

 Synnaland med Synnlandshornet og Hildrehesten,
 frå aust-nordaust 1. juni 1963

 105357

 Synnaland frå aust-søraust 1. juni 1963
 105372

 Brauta med litt av Synnaland frå aust-søraust 1. juni 1963
 105389
 Årsund med AS Hydraulik frå aust 17.
 juli 1965
 154560
 Årsund med AS Hydraulik frå 
 aust-søraust 31. mai 1963
 103367
 Årsund frå vest-nordvest 31. mai 1963
 103375
 Årsund med AS Hydraulik frå sørvest 
 15. september 1953
 64452
 Årsundvegen frå sørvest 31. mai 1963
 103372
 Årsundvegen frå sørvest 31. mai 1963
 103373
 Årsundvegen frå nordaust med 
 Haugstad til venstre og Brattholmen i
 bakgrunnen 31. mai 1963
 103374
 Årsundet og Synnaland med Hydraulik frå søraust
 1. juni 1963

 105360
 Hydraulik frå søraust 1. juni 1963
 105373
 Småbåthamna, Rolls-Royce Marine i 
 forgrunnen, med Hellandshamn bak.
 I bakgrunnen Romsdal : Dryna og 
 Midøy bak. Frå sørvest 6. august
 2006
 SH43
Årsundet med Rolls-Royce Marine frå vest-sørvest 6. august 2006
SH35
 Årsundet med Rolls-Royce Marine, småbåthamna 
 og fergekaia frå sørvest 6. august 
 2006 
 SH42 
 Årsundvegen 3-13, Flatmark, Haugvegen
 frå aust-søraust 1. juni1963

 105390
 Årsundet med Vesterheim i bakgrunnen
 frå aust-søraust 1. juni 1963
 105375
 Ystevågen mot Vesterheim frå aust 1. juni1963
 105391
 Vesterheim frå nordaust 1. juni 1963
 105388
 Nordre del Brattvåg sentrum og 
 Synnalandsdalen med Sø-Da 
 Galvano, Åsen terrasse, gamle  
 den sjukeheimen, ungdomsskulen 
 og idrettshallen i forgrunnen frå 
 nordvest 6. august 2006
 SH21
 Nordre del Brattvåg sentrum med 
 Brattvåg barneskule under 
 demolisjon i midten og Bygdeparken 
 med paviljong til venstre. Frå vest 6. 
 august 2006 6. august 2006
 SH31
 Nordre del Brattvåg sentrum. Til  
 høgre Brattvåg Bedehuset, i midten
 
 Brattvåg  barneskule under 
 demolisjon og starten på 
 fundamentering av ny skule. Til 
 venstre bygdeparken. Ved sjøen 
 Haramssenteret med Brattholmen i 
 bakgrunnen. Frå vest-nordvest 6. 
 august  2006. 
 SH37
 Nordre del Brattvåg sentrum, frå 
 Vesterheim i forgrunnen til 
 Haramssenteret i bakgrunnen. Frå 
 vest-nordvest 6. august 2006.
 SH38

 Brattvåg kyrkje, kyrkjegården og 
 Haugtunet frå vest-nordvest 6. 
 august 2006.
 SH41 
 Synnalandsdalen med den gamle 
 sjukeheimen (midlertidig barneskule) 
 og ungdomsskulen i forgrunnen,  
 den vidaregåande skulen bak. I 
 bakgrunnen Aker Yards Brattvaag og 
 Instevågen, frå nordvest 6. august 
 2006 
 SH30
 Synnalandsdalen med frå venstre 
 Åsen terrasse, gamle sjukeheimen, 
 ungdomsskulen med boligfeltet Leite 
 foran, anlegget til Brattvåg idrettslag,
  boligfeltet Synnalnadsdalen og på 
 fjellet boligfeltet Fjellbu. I 
 bakgrunnen Instevågen med Akers 
 Yards Brattvaag, frå nordvest 6. 
 august 2006
 SH 22
 Ystevågen med skulen til venstre frå 
 sør 17. juli 1965
 154559
 Ystevågen frå sør-sørvest 31. mai 1963
 103369
 Ystevågen frå sørvest 31. mai 1963
 103370
 Nordre del av Brattvåg sentrum med
  det nye Haramssenteret i 
 bakgrunnen ved øya Brattholmen. I 
 midten demolisjon av Brattvåg 
 barneskule, med Vesterheim i 
 forgrunnen. Frå vest 6. august 2006
 SH24
 Ystevågen og Årsundvegen frå nordvest 31. mai 1963
 103374
 I bakgrunnen Årsundvegen med
 Haugtunet, Haugstad og Flatmark. I 
 midten Brattvåg kyrkje, Bygdeparken 
 med pavlijongen og kyrkjegåden til 
 venstre. Demolisjon av barneskulen 
 til høgre. Frå vest-nordvest 6. august 
 2006
 SH26
 Ystevågen frå aust 1. juni 1963
 105361
 Ystevågen frå søraust 1. juni 1963
 105374
 Brattvåg frå sør
 15. september 1953
 64450
 Brattvåg sentrum frå sørvest 15. september 1953
 64451
 Brattvåg frå sør 15. september 1953
 64449
 Brattvåg frå sør 15. september 1953
 64447
 Brattvåg sentrum og Instevågen
 frå sør 17. juli 1965
 154557
 Brattvåg sentrum med Brattholmen frå
 sør-sørvest 17. juli 1965
 154558
 Brattvåg sentrum med Central
 Hotell, Storkaia og slippen frå
 sør-sørvest 31. mai 1963
 103368
 Brattvåg frå nord-aust
 1. juni 1963
 105359
 Brattvåg sentrum frå aust-søraust
 1. juni 1963
 105363
 Brattvåg sentrum, Strandgata få søraust
 1. juni 1963
 105380
 Brattvåg sentrum, Strandgata sør med
 Brattvåg Skipsbyggeri midt i bildet,
 frå aust-søraust 1. juni1963
 105377
 Instevågen frå nord 31. mai 1963
 103378
 Storgata 35-39 frå aust-søraust 1. juni 1963
 105394
 Storgata 32-40, 41-49 frå aust-søraust 1. juni 1963
 105395
 Storgata 38-48, 45-53 frå aust-søraust 1. juni 1963
 105396
 Storgata 63-73, 54-66 og Våghallvegen
 frå aust-søraust 1. juni 1963
 105398
 Storgata 84 og 92, Våghallvegen og Børkalia
 frå aust-søraust 1. juni 1963
 105400
 Storgata 88 og 95, Bjørkalia og Våghallvegen
 frå aust-søraust
 105401
 Storgata 95-105, 88-90 frå søraust
 1. juni 1963
 105402
 Instevågen frå sø:raust
 1. juni 1963
 105381
 Instevågen frå søraust
 1. juni 1963
 105382
 Instevågen frå aust-søraust
 1. juni 1963
 105367
 Instevågen frå aust-sør-aust
 1. juni 1963
 105365
 Vågshaugen med Håvikvegen i
 forgrunn, frå søraust 1. juni 1963
 105383
 Håvikvegen med bensinstasjon under bygging
 frå søraust 1. juni 1963
 105385
 Håvikvegen frå sør-aust
 1. juni 1963
 105386
 Håvikmyrane frå sør-aust
 1. juni 1963
 105387
 Håvika frå aust-søraust
 1. juni 1063
 105369
 Skulstad frå aust 1. juni 1963
 105370
David Beadle
Haram folkebibliotek
21. august 2002
rev. 13. august 2006
rev. 03. april 2011