FLYFOTO FRÅ HARAM

[ Om flyfotoarkivet ] [ Brattvåg ] [ Fjørtoft ] [ Flemsøy ] [ Grytestranda ] [ Helland ] [ Hildre ] [ Lepsøy ] [ Søvik ] [ Tennfjord ] [ Vatne ] [ Vestrefjord ] [ Uidentifiserte flyfoto ] [ Andre bibliotektenester ]

Haramsøy Austnes frå nord 1950
 23032
 Haramsøy frå nordvest 16. september 1953
 64737
 Haramsøy og Lepsøy frå sørvest 16. september 1953
 64736
 Haramsøy og Flemsøy 16. september 1953
 64738
 Austnes, Sjurlagarden frå sørvest
 18.07.1962
 80134
 Austnes frå sør
 80130
 Austnes frå sør
 80132
 Sjurla garden på Austnes
 frå sørvest
 80133
 Austnes frå vest-sørvest 18.07.1962
 80091
 Austnes frå sørvest 18.07.1962
 80086
 Austnes frå sør 18.07.1962
 80085
 Austnes frå sør 18.07.1962
 80083
 Austnes frå sør 18.07.1962
 80089
 Austnes frå sør 18.07.1962
 80084
 Austnes frå nord 18.07.1962
 80112
 Austnes : huset til Petter-Petter Haram and M/S Lano
  i bakgrunnen, frå nord 18.07.1962
 80115
 Austnes : huset til Martin Ulla frå nord 18.07.1962
 80114
 Austnes : mot Håneset frå vest 18.07.1962
 80118
 Austnes : mot Håneset frå vest 18.07.1962
 80117
 Austnes : mot Håneset frå vest 18.07.1962
 80116
 Austnes : med fabrikken til Nils L. Austnes i 
 bakgrunnen frå vest 18.07.1962
 80110
 Austnes frå vest 18.07.1962
 80100
 Austnes : med Nils L. Austnes trevare og fraktbåten 
 Augusta i bakgrunnen frå vest 18.07.1962
 80111
 Austnes : Austnes Møbelfrabrikk frå sørvest 
 18.07.1962
 80105
 Austnes : Skulen frå sør-vest
 18.07.1962
 80106
 Austnes med Austnes Gamle skule, med Austnes 
 Møbelfabrikk i bakgrunnen, frå sørvest 18.07.1962
 80108
 Austnes : Vestres orgelfabrikk i bakgrunnen frå  sørvest 18.07.1962
 80101
 Austnes : Vestres orgelfabrikk i midten, frå
  sørvest 18.07.1962
 80094
 Austnes : Vestres orgelfabrikk øvst til venstre frå 
 vest-sørvest 18.07.1962
 80092
 Austnes frå vest 18.07.1962
 80098
 Austnes med Petter J. Aakre i forgrunnen, frå vest 
 18.07.1962
 80090
 Austnes med skuleplassen fremst frå sørvest 
 18.07.1962
 80104
 Austnes sentrum med Gamle Haram Sparebank, 
 El.verket og fergekaia i bakgrunnen frå nord
 18.07.1962
 80095
 Austnes sentrum frå vest 18.07.1962
 80097
 Austnes sentrum frå vest 16.07.1965
 154511
 Austnes frå nord 18.07.1962
 80125
 Austnes frå nord 18.07.1962
 80126
 Austnes frå sørvest 18.07.1962
 80128
 Austnes og Haram med Haram kyrkje frå nordaust 06.07.1950
 23031
 Austnes : Haram kyrkje, bedehuset og strand frå 
 sør-søraust 18.07.1962
 80129
 Austnes : Huset til Asbjørn Austnes til vestre, frå sør
 18.07.1962
 80133
 Austnes med gardane til Sæterøy i midten bak garden 
 til Nils Longva, med garden til Nils og Jon Austnes til 
 høgre, frå sørvest 18.07.1962
 80131
 Austnes : Olagarden 18.07.1962
 80132
 Austnes med Johannesgarden 18.07.1962
 80138
 Austnes : Haram kyrkje og bedehuset frå sør-sørvest 
 18.07.1962
 80082
 Austnes : Haram kyrkje frå nord-nordaust 18.07.1962
 80127
 Austnes : Sett frå Myskja med Vestregarden i 
 forgrunnen, frå sørvest 18.07.1962
 80135
 Haramsgrend med molo tidleg på
 1950-talet
 4672
 Haram : inste Haram med ungdomshuset, frå sørvest 
 18.07.1962
 80158
 Haram med den gamle kyrkjegarden i midten, frå sør 
 18.07.1962
 80156
 Haram med fleire gardar frå sør-sørvest 18.07.1962
 80149
 Haram frå vest 18.07.1962
 80163
 Haram : Olda frå sør-sørvest 18.07.1962
 80147
 Haram frå sørvest 18.07.1962
 80162
 Haram frå sørvest 18.07.1962
 80161
 Haram : Rolv Haram i midten med Johan A Haram til 
 høgre, frå sør 18.07.1962
 80151
 Haram med hamna, Arnfinngarden midt i biletet frå 
 søraust 18.07.1962. På garden er det ein gravhaug, der 
 det vart funne gull. Garden er freda.
 80168
 Haram med Arnfinngarden til høgre, frå sør 18.07.1962.
 Sjå opplysningane til biletet over.
 80157
 Haram frå sør-sørvest 18.07.1962
 80152
 Haram / Haramsneset med garden ytterst på Haram 
 frå sør 18.07.1962
 80159
 Håneset frå nord-nordaust 18. 07.1962
 80119
 Håneset frå nord-nordaust 18.07.1962
 80128
 Håneset frå aust 18.07.1962
 80122
 Håneset : Tomrenhuset frå aust 18.07.1962
 80123
 Håneset : Yste Håneset med Ulla i bakgrunnen frå 
 aust-søraust 18.07.1962
 80121
 Myskja 06.07.1950
 23031
 Myskja : Hansgarden frå sørvest 18.07.1962
 80137
 Myskja : Jøsgarden frå sørvest 18.07.1962
 80138
 Myskja : Marka frå sørvest 18.07.1962
 80139
 Myskja : Pellahuset sett frå sør-sørvest 18.07.1962
 80136
 Ulla 23.08.1961
 139537
 Ulla frå nordaust 23.08.1961
 139536
 Ulla og Ullaholmen fyr frå sør 20.08.1961
 53996
 Ulla med strand 20.08.1961
 53994
 Ulla med strand frå søraust 20.08.1961
 53995
 Ulla med hamn og båtar frå nord-nordaust 20.08.1961
 53992
 Ulla frå nord-nordaust 20.08.1961
 53991
 Åkre / Remma frå sørvest 18.07.1962
 80142
 Åkre : Eirikgarden med Toregarden til høgre frå 
 sør-sørvest 18.07.1962
 80140
 Åkre : Eirikgarden frå sørvest 18.07.1962
 80145
 Åkre : Toregarden frå sørvest 18.07.1962
 80144
 Åkre : Massgarden over og Åkre skule under, frå 
 sørvest 18.07.1962
 80141
 Åkre : Massgarden over og Frengarsgarden 
 (Lensmannsgarden) under, frå sørvest 18.07.1962
 80148
 Åkre : Ellinggarden over til venstre, Hammarsgarden 
 over til høgre, Klokkargarden under, frå sørvest 
 18.08.1962
 80146

David Beadle
Haram folkebibliotek
den 23. juni 2002
rev. den 10. april 2011