FLYFOTO FRÅ HARAM

[ Om flyfotoarkivet ] [ Brattvåg ] [ Fjørtoft ] [ Flemsøy ] [ Grytestranda ] [ Haramsøy ] [ Helland ] [ Hildre ] [ Søvik ] [ Tennfjord ] [ Vatne ] [ Vestrefjord ] [ Uidentifiserte flyfoto ] [ Andre bibliotektenester ]
 

Lepsøy
frå Rønstad til Sæt
på fleire av fotoa 18. juli er flagga heist
enkelte av fotoa er i det alle største format, andre kan du få på bib@haram.folkebibl.no ved å oppgi nummeret 
 

 Lepsøy sør med Haramsøy
 i forgrunnen frå nordaust 16. september 1953
 64736
 Lepsøy sør med Hestøy og Lauka
 frå sørvest 6. juli 1950
 23027
 Lepsøy 16. september 1953
 65594
 Lepsøy 16. september 1953
 Dette foto er rett veg
 64739

 Lepsøy med Kjerstad, Farstad 
 og Lausund frå nord 20. juli 
 1962
 80299
 Lepsøy med Kjerstadgarden 
 nærmast, Farstad og Lausund
 frå nord 18. juli 1962
 80300
 Rønstad frå søraust 18. juli 1962
 80339
 Rønstad frå søraust 18. juli 
 1962
 80323
 Rønstad frå søraust 18. juli 
 1962
 80321
 Farstad og Lausund sett frå 
 Roald, frå sørvest 16. juli 1965
 154509
 Farstad med barne- og ungdomsskulen og 
 Farstadgarden frå nord-nordaust 16. juli 
 1965
 154510
 Farstad med huset til Jarle Vadseth i kvit,
 frå sørvest 18. juli 1962
 80266
 Farstad med huset til Kåre Hurlen nærmast 
 og til Jon Farstad i midten, frå sørvest 18. 
 juli 1962
 80268
 Farstad med frå høgre husa til Helge 
 Farstad, Palma Farstad, Lars Farstad, frå 
 sørvest 18. juli 1962
 80270
 Farstad med huset til Harry Farstad bakerst
 i forgrunnen, og N. Moen Handel i 
 bakgrunnen delvis skjult, frå sørvest 18. juli 
 1962
 80276
 Farstad, Farstadstrand med huset til Martin 
 H. Hellevik til venstre, Gamle Tranbrenneriet 
 i forgrunnen, Reidar Strömmen bakeri ved 
 stranden, frå sørvest 18. juli 1962
  80272
 Farstad, nederst til høgre Gamle 
 Ungdomshuset, lengste til venstre huset til 
 Olav Farstad (Fritun), frå sør 18. juli 1962
 80308
 Farstad med husa til Johan N. Farstad 
 nederst til venstre og Alf Farstad lengst til 
 høgre, frå sør 18. juli1 962
 80309
 Farstad med Lepsøy handel lengst til 
 venstre og huset til Gunnar Farstad ved 
 sidan, frå sør 18. juli 1962
 80310
 Farstad, i forgrunnen frå venstre Lepsøy 
 handel, husa til Hermund Otterlei og 
 Karsten E. Farstad, frå sør 18. juli 1962
 80311
 Farstad, i forgrunnen Grytolagarden til 
 venstre og Betel Pinsemenighet til høgre, 
 frå sør 18. juli 1962
 80313
 Farstad, i midten Gjerdegarden (Johan T. 
 Farstad) og lengste til høgre huset til Johan 
 Rønstad, frå sørvest 18. juli 1962
 80315
 Farstad, i forgrunnen frå venstre husa til 
 Aslak Farstad og Sverre Farstad, frå 
 sørvest 18. juli 1962
 80316
 Farstad, gamle Farstad skule frå sørvest 
 18. juli 1962
 80317
 Farstad, huset til Oddvar Rønstad frå sør
 18. juli 1962
 80318
 Farstad, huset til Einar Farstad frå sør 18.
 juli 1962
 80319
 Farstad, huset til Einar Farstad frå sør 18.
 juli 1962
 80337
 Farstad, huset til Tora Farstad frå sør 18.
 juli 1962
 80320
 Farstad, frå venstre huset til Henning H. 
 Farstad frå sør 18. juli 1962
 80336
 Lausund frå sørvest 6. juli 1950
 23027
 Lausund frå sørvest 18. juli 1962
 80261
 Lausund, husa til Jenny Lausund, og bak Olaus 
 Lausund frå sørvest 18. juli 1962
 80262
 Lausund, frå venstre husa til Arne Rekdal og
 Peter N. Lausund, frå sørvest 18. juli 1962
 80263
 Lausund, frå høgre husa til Petter N. Lausund
 og Oddny og Arne Rekdal, frå vest 18. juli 1962
 80264
 Lausund med husa til Sverre Lausund til venstre
 og Ranveig Rønstad til høgre, frå vest 18. juli
 1962
 80325
 Lausund med huset til Olaus Lausund i midten,
 frå sør 18. juli 1962
 80327
 Lausund med Haramsøy i bakgrunnen, 
 Sjurgarden i forgrunnen, frå sør 18. juli 1962
 80328
 Lausund med Hestøya i bakgrunnen, med huset 
 til Berhnard Farstad framst til høgre, og huset 
 til Ingebrigt Rønstad bak til høgre, frå vest 18.  juli 1962
 80329
 Lausund, frå venstre hjørne nederst huset til Olav Strand 
 og huset til Karl N. Lausund, frå sørvest 18. juli 1962
 80331
 Lausund med Haramsøy i bakgrunnen, til venstre huset til 
 Torbjørn Gjerde, nederst frå høgre husa til Arthur Haram
 og Oddvar Haram, frå sørvest 18. juli 1962
 80332
 Lausund med Haramsøy i bakgrunnen, i forgrunnen frå 
 venstre husa til Karl Hellevik, Petter Gjerde og Torbjørn 
 Gjerde, frå sørvest 18. juli 1962
 80333
 Lausund med Haramsøy i bakgrunnen, i midten huset til
 Jakob Hellevik og til høgre for det huset til Petter Gjerde, 
 frå vest 18. juli 1962
 80334
 Lausund, frå venstre i midten huset til Aslak Farstad, 
 deretter Sverre Farstad, frå vest 18. juli 1962
 80335
 Kjerstad, frå høgre husa til Ingolf Kjerstad, Mikael Seth, 
 og Nils Lange, kaia og sjøhus til venstre, frå sørvest 18. 
 juli 1962
 80275 
 Kjerstad frå sørvest 18. juli 1962
 80278
 Kjerstad med Haramsøy i bakgrunnen, husa til Arne 
 Gjerde og Harald Kjerstad frå sørvest 18. juli 1962
 80279
 Kjerstad med rutebåtsekspedisjonen til venstre og 
 Gamle Posthuset lengst til venstre, og huset til Ivar 
 Kjerstad jr. med flagg, frå sørvest 18. juli 1962
 80280
 Kjerstad med rutebåtekspedisjonen og Gamle posthuset,
 frå sørvest 18. juli 1962
 80281
 Kjerstad med Haramsøy i bakgrunnen, i forgrunnen frå
 venstre husa til Lars Måløy, Ottar Kjerstad og Harald O.
 Kjerstad, frå sørvest 18. juli1 962
 80283
 Kjerstad med huset til Endre Lange til venstre og Steinar 
 Kjerstad i midten, frå sørvest 18. juli 1962
 80284
 Kjerstad med huset til Endre Lange i midten og Steinar 
 Kjerstad til høgre, frå sørvest 18. juli 1962
 80285
 Kjerstad, Guttormgarden frå sørvest  18. juli 1962
 80286
 Kjerstad, Stølen (Karl Kjerstad) til høgre og huset til 
 Hjørdis Kjerstad bak, frå sørvest 18. juli 1962
 80287
 Kjerstad, Rasmusgarden med Haramsøy i bakgrunnen, frå 
 sørvest 18. juli 1962
 80288
 Kjerstad med Gamle Kjerstad skule i forgrunnen og 
 Prestegarden bak, frå sør 18. juli 1962
 80289
 Kjerstad med Haram i bakgrunnen med huset til Karl
 Seth nærmast og huset til Lars Kjerstad bak,
 frå sør 18. juli

 1962
 80290
 Kjerstad, i midten garden til Rasmus Kjerstad, og bak 
 huset til Kårstein Kjerstad, frå søraust 18. juli 1962
 80301
 Kjerstad med Berngarden huset til Margit og Severin 
 Kjerstad, frå søraust 18. juli 1962
 80302
 Kjerstad med Haram i bakgrunnen, frå høgre Berngarden,
 huset til Otto Kjerstad nærmast og huset til Knut
 Kjerstad under fjellet, frå sør 18. juli 1962
 80304
 Kjerstad med huset til Steinar Bjørkedal mest synleg i 
 midten og Lepsøy bedehus over vegen. Huset til Olaus 
 Kjerstad i midten under fjellet, frå sør 18. juli 1962
 80305
 Kjerstad med Lepsøy bedehus lengst til høgre og huset til 
 Haldis Kjerstad lengst til venstre, frå sør 18. juli 1962
 80306
 Kjerstad frå sør 18. juli 1962
 80307
 Ytre Kjerstad med husa til Gunnar Hellevik bak og til 
 Kristian Kjerstad til venstre, løa til Robert Seth, frå
 nord-nordaust 18. juli 1962
 80294
 Ytre Kjerstad med Nedregjerdet (Lars Kjerstad) foran 
 huset til Karl Seth, frå nord 18. juli 1962
 80295
 Nedre Seth med Haram i bakgrunnen, huset til Robert 
 Seth i midten og til Martin Hellevik bak, frå sørvest 18. 
 juli 1962
 80291
 Nedre Seth med huset til Robert Seth til venstre og til 
 Martin Hellevik lengst til høgre, frå nordaust 18. juli 1962
 80292
 Nedre Seth med husa til Robert Seth nærmast til høgre, 
 Kristian Kjerstad  lengst til venstre og Gunnar Hellevik
 til høgre for det, frå nordaust 18. juli 1962
 80293

David Beadle
Haram folkebibliotek
3. juli 2002
rev. 10. april 2011