FLYFOTO FRÅ HARAM

[ Om flyfotoarkivet ] [ Brattvåg ] [ Fjørtoft ] [ Flemsøy ] [ Grytestranda ] [ Haramsøy ] [ Helland ] [ Hildre ] [ Lepsøy ] [ Søvik ] [ Tennfjord ] [ Vatne ] [ Vestrefjord ] [ Uidentifiserte flyfoto ] [ Andre bibliotektenester ]
 

MIDØY
Klikk på fotoet for å få eit stort foto.
Send oss gjerne nærmare opplysningar om fotoa du finn på denne sida, t.d. retning, gardsnamn i 1963 m.m.
Det kan vere fleire foto frå Midsund under "Uidentifiserte"

Du kan laste ned foto (2750 kb) eller tinge enkeltfoto (500 kb) på
bib@haram.folkebibl.no
ved å oppgi nummeret som står ved sidan av fotoet.


 
 
 
 Søre-Midøy, Ytre Gangstad 31. mai 1963  med skolen i midten
 og Nordheim i bakgrunnen

 103190
 Søre-Midøy 31. mai 1963, bakerst frå venstre Midtun, Lunheim,
 Solheim, Fjelltun og Nyheim. I forgrunnen frå venstre Solstad,
 Gamle skulenog Ljosheim, med litt av Nordheim lengst til høgre.

 103191
 Søre-Midøy skule 31. mai 1963
 103192
 Søre-Midøy vestside 31. mai 1963. Solheim til venstre,
 Nordheim foran med Nyheim bak.

 103193
 Søre-Midøy vestside 31. mai 1963. Frå venstre Lunheim,
 Midtun, Solheim. Nyheim til høgre og Fjelltun bakerst.

 103195
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Framst Eikebø, bakerst frå venstre
 Storvik, Stormyr og Myrtun.

 103196
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Myrtun bak, Stormyr til venstre
 og Eikebøen nærmast.

 103197
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Storvik.
 103198
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Eikebøen
 103199
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Bakerst frå venstre Lunheim og
 Solheim, foran frå venstre Midtun og Nordheim

 103200
 Søre-Midøy 31. mai 1963. I forgrunnen Lillebø.
 103201
 Søre-Midøy 31. mai 1963. I forgrunn Bergheim, i midten
 frå venstre Solstad, Ljosheim, Gamle skulen og Kjøpstad.
 Skulen i bakgrunnen og Fjellstad bakerst.

 103203
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Oppigarden/Lauritsgarden med
 utsikt til Eikebø, Stormyr og Storvik.

 103204
 Søre-Midøy 31. mai 1963 med Lyngstad i forgrunnen.
 103205
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Drønnesundvågen med
 Drønnesundnes til venstre og Drønnesundrem. 

 103206
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Voksbrua med frå venstre Vårtun,
 Solbakken, Solvang og Brubakk

 103207
 Søre-Midøy 31. mai 1963 med utsikt over Drønnesundvågen og
 gardane rundt. Frå venstre Drønnesundrem (Remma)  med
 Storvik, Stormyr, Myrtun, Eikebø og Drønnesundreiten.
 Nærmast fjellet frå venstre Fjelltun,Nyheim, Lunheim, Solheim,
 Midtun og Norheim heilt til høgre. Inst i vågen
 Oppigarden/Lauritsgarden, og til høgre Lyngstad saman med
 Gjerdet, Furuly og Vågheim. I forgrunnen Lårstad/Røysa. 

 103208
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Drønnesundhaug/Sundet.
 Heilt til venstre Lilleskar bygd 1954.

 103210
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Drønnesundet
 og Varneset med Varnesbrua

 103211
 Søre-Midøy 31. mai 1963.
 Drønnesundhaug med til venstre Varnesbrua, Sjøbuda og kaia.

 103212
 Søre-Midøy 31. mai 1963. Leirstad og husa ved Voksbrua.
 I bakgrunnen Råsfjellet og Rekdalshesten lenger bak.

 103213
 Søre-Midøy 31. mai 1963 frå havet. Drønnesundvågen. Bak frå
 venstre Midøy skule, Seberg, Ågnegarden, Vågheim, Furuly,
 Gjerdet og Lyngstad. I bakgrunnen Reiten og Mifjorden mot Rekdal.

 103214
Søre-Midøy 31. mai 1963 med Drønnesundvågen
103215
 Søre-Midøy 31. mai 1963 med gardane Storvik, Nytun,
 Stormyr og Eikebø i forgrunnen.

 103216
 Søre-Midøy 31. mai 1963 med utsikt mot Gangstadbukta og
 Mifjorden. Rekdalshesten og Vestrefjord i bakgrunnen.

 103217
David Beadle
Haram folkebibliotek
28. des. 2002