FLYFOTO FRÅ HARAM

[ Om flyfotoarkivet ] [ Brattvåg ] [ Fjørtoft ] [ Flemsøy ] [ Grytestranda ] [ Haramsøy ] [ Helland ] [ Hildre ] [ Lepsøy ] [ Søvik ] [ Vatne ] [ Vestrefjord ] [ Uidentifiserte flyfoto ] [ Andre bibliotektenester ]
 

Tennfjord

frå Slyngstad til Vadset


 Indre delen av Grytefjorden
 1950
Bildet mot speilvendast i ditt program.  11820Z
 Stranda utover mot Slyngstad
 27. juli 1962


  88026
 Stranda utover mot Slyngstad
 27. juli 1962


  88027
 Fagerli på Slyngstad
 19. juli 1962


  81275
 Fagerli (Midthagen)
 19. juli 1962
  81276
 Fagerli (Ysthagen)
 19. juli 1962
 81278
 Eidsvik med fjella  Nakkane og 
 Grøtfjellet i bakgrunnen, frå 
 sør-sørvest 19. juli 1962
 81271
 Eidsvik med Bolle (seinare Tennfjord) Møbelfabrikk i 
 forgrunnen og fjellet Nakkane i bak-
 grunnen, frå sør-sørvest 19. juli 1962
 81272
 Eidsvik med Bolle (seinare Tennfjord) Møbelfabrikk i 
  med vegen til Vatne 27. juli 1962
 88025
 Eidsvikeidet, Steffagarden bak 27. juli 1962
 88014
 Eidsvik frå sør-søraust 19. juli 1962
 81273
 Eidsvik and Tennfjord frå sør-sørvest
 19. juli 1962
 81274
 Eidsvik and Tennfjord frå sør-sørvest
 19. juli 1962
 81279
 Eidsvik and Tennfjord frå sør-sørvest
 19. juli 1962
 81281
 Eidsvik and Tennfjord frå sør-sørvest
 19. juli 1962
 81282
 Eidsvik and Tennfjord frå sør-sørvest
 19. juli 1962
 81283
 Tennfjord frå sør-sørvest 27. juli 1962
 88001
 Tennfjord frå sør-sørvest 27. juli 1962
 Bedehuset og fabrikken
 88002
 Tennfjord frå vest 27. juli 1962
 88003
 Tennfjord, Engesetdalsvatnet i bakgrunnen 27. juli 1962
 88006
 Tennfjord frå søraust 27. juli 1962
 88007
 Tennfjord frå sør-sørvest 20. august 
 1968
 188916
 Tennfjord frå aust-søraust 17. juli 1962
 87990
 Tennfjord frå vest-sørvest 27. juli 1962
 88005
 Tennfjord med delar av Eidsvik frå 
 søraust  27. juli 1962
 88000
 Tennfjord, Trolldalen frå vest-nordvest 27. juli 1962
87999
 Tennfjord med Ungdomshuset
 til høgre, frå sør-sørvest
 27. juli 1962
 87998
 Tennfjord, Ungdomshuset frå 
 sør-søraust 27. juli 1962
 87997
 Tennfjord, søre Tennfjord frå 
 vest-sørvest 19. juli 1962
 81263
 
 Tennfjord skule frå sør-sørvest 19. juli 
 1962
 81262
 Tennfjord ved skulen 27. juli 1962
 87995
 Tennfjord ved skulen frå sør-sørvest 
 19. juli 1962
 81267
 Tennfjord rundt barneskulen frå sør 27.
 juli 1962
 87992
 Reset i Tennfjord med barneskulen
 og ungdomshuset til høgre
 19. juli 1962
 81280
 Tennfjord ved skulen 19. juli 1962
 81261
 Tennfjord med Tenfjord
 Mekaniske  Verksted sentralt, frå
 vest-sørvest 27. juli 1962
 88008
 Tenfjord Mekaniske Verksted frå 
 sørvest19. juli 1962
 81264
 Tenfjord Mekaniske Verksted frå 
 sør-sørvest 27. juli 1962
 87993
 Tenfjord Mekaniske Verksted frå 
 sør-sørvest 1962
 87994
 Tennfjord rundt Tenfjord Mekaniske
 Verksted frå sør-sørvest 19. juli 1962
 81265
 Klokkset frå sør-søraust 19. juli 1962
 81229
 Klokkset frå sør 19. juli 1962
 81228
 Vadset frå sørvest 19. juli 1962
 81245
 Vadset frå sør-søraust 19. juli 1962
 81240
 Vadset frå sørvest 19. juli 1962
 81244
 Vadset frå sør-søraust 19. juli 1962
 81257
 Vadset frå sør 19. juli 1962
 81230
 Vadset frå sør-søraust 19. juli 1962
 81231
 Vadset frå sør-søraust 19. juli 1962
 81256
 Vadset frå sør-sørvest 19. juli 1962
 81246
 Vadset frå sør 19. juli 1962
 81243

 Vadset med Engesetdalsvatnet i
 bakgrunnen frå sør-aust 27. juli 1962
 
 81255

 Vadset
 87981
 Vadset
 87982
 Vadset
 87984
 Vadset : Det hvite huset øverst på bildet tilhører grn/brn 71/27
 87984
 Vadset
 87984

 
David Beadle
Haram folkebibliotek
24. juni 2002