Søk og undersøk :
huskeliste

Huskeliste for gjennomføring 
av eit prosjektarbeid.

***merk av i rubrikken kor langt du har kome***

Definere temaet | Finne informasjon | Velje informasjon | Behandle informasjonen | Presentere informasjonen


 
 

Første del: 
EG DEFINERER TEMAET :
EMNEVAL OG FORSTÅING AV TEMAET

 Eg definerer temaet mitt

 
 

Andre del: 
 EG FINN INFORMASJON I INFORMASJONSKJELDER

Eg finn informasjonskjelder.

 
 
 

Tredje del: 
KRISTISK VAL AV INFORMASJON

Eg vel informasjon

 
 
 

Fjerde del:
ARBEID MED INFORMASJON

Eg behandlar informasjon.

 
 
 

Femte del: 
PRESENTASJON AV INFORMASJON

 

Eg presenterer informasjonen

 
 
Retur til Søk og undersøk startside Gå til Haram folkebibliotek si heimeside Kvar er eg? - Det bør du vite no Retur

12. juli 1998