søk og undersøk

DEL 2
Eg finn informasjonskjelder

Eg vurderer ulike informasjonskjelder  type dokument, kjelder, katalogar 
Med nøkkelorda mine startar eg på informasjonssøk  søkemetodikk, fordjupning i temaet 
Eg vurderer dokumenta og innhaldet  relevant informasjon 
Eg noterer referansar  liste over kjelder 

 

   EG VURDERER DEI ALTERNATIVE KJELDENE TIL INFORMASJON

Retur til toppen
 

 

  EG SØKER ETTER  INFORMASJON MED NØKKELORDA MINE

 
 

            EG VURDERER INFORMASJONEN I DOKUMENTA