TIPS:

1. DU KAN BRUKE DESSE NYTTIGE HJELPMIDDEL:

    OPPSLAGS- ELLER HANDBØKER DU HAR HEIME ELLER PÅ BIBLIOTEKET
    CD-ROM
   SØKEMASKINAR PÅ INTERNETT
   BIBLIOTEKKATALOGAR
   INTERNETTKATALOGAR


2. ALLE SPØRSMÅL KAN EIN SVARE PÅ VED Å BRUKE HARAM FOLKEBIBLIOTEK SINE HJELPEMIDDEL

3. DESSE KAN RETTLEIE DEG, MEN ELLES ER DEI TVILSOMME HJELPEMIDDEL SOM DU MÅ UNNGÅ UNDER DENNE KONKURRANSEN :

             FAMILIEN
             HUNDEN
             LÆRAREN
             BIBLIOTEKAREN
             VENNAR
 
4. EKSPERTTIPS:

              EI BOK ELLER CD-ROM MÅ VERE VERE AJOUR I HØVE TIL SPØRSMÅLET
             EI BOK ELLER EIN CD-ROM KAN VERE ORDNA ALFABETISK ELLER ETTER TEMA
             HAR DU STAVA RETT I SØKEFELTET?
             ER DU DUSS MED SØKETEIKNA SOM ULIKE SØKEMASKINAR BRUKER?
 

 REGLAR

              DU KAN OGSÅ SKRIVE UT SPØRJESKJEMAET OG ARBEIDE MED SPØRSMÅLA KVAR OG NÅR DU VIL
             DU KAN OGSÅ SKRIVE PÅ SPØRJESKJEMAET OG LEVERE DET FOR HAND
             DU KAN FÅ INNTIL 10 POENG PR. SPØRSMÅL
             DET BLIR TEKE HENSYN TIL ALDEREN
             DET ER BERRE EIT RETT SVAR PÅ KVART SPØRSMÅL
             INNLEVERINGSFRISTEN ER FREDAG 5. NOVEMBER KL. 23.59