Utlånsreglar for
Haram Folkebibliotek

 

Kven kan låne?

Reglane gjeld lån av :

Ein del materiell kan ikkje lånast heim.


Kor mykje kan eg låne og for kor lenge?

Biblioteket har desse lånetider for enkeltpersonar:

Biblioteket har desse lånetider for institusjonar, skular, organisasjonar:

Fornying av lånetider.

Ein kan låne så mykje ein vil, men det må stå i forhold til lånetida.
Nytt eller etterspurt materiell må leverast inn først.


Kvar gjeld lånereglane?

Avdelingane i biblioteket:

Lån frå andre bibliotek:

Kva forplikter eg meg til?

Kva kostar det å låne?

Kostnadar ved brot på lånereglane

VELKOMEN TIL HARAM FOLKEBIBLIOTEK!

www.haram.folkebibl.no