STUDIEREISE TIL KECSKEMÉT FOLKEBIBLIOTEK

Heim ] [ Byen Kecskemét i Ungarn ] [ Ein ganske annleis økonomi ] [ Introduksjon til Kecskemét bibliotek ] [ Barneavdelinga Barnas Verd ] [ Infoteket ] [ Katona József Könyvtár ] [ Haram folkebibliotek ] [ Oppsummering ]

 

  Denne rapporten er basert på ei
  studiereise til  Kecskemét
  folkebibliotek i september 2000. 

  Rapporten er laga  av David
  Beadle, bibliotekleiar i Haram  folkebibliotek,   med stipend frå  Biblioteksentralen AL og   Statens  Bibliotektilsyn. 

 Rapporten skal gi eit innblikk i  situasjonen  for folkebiblioteka i  "det Nye Europa".  Kecskemét  folkebibliotek framstĺr som  ryddig,  innovasjonsrikt og godt  organisert. 

 

Eg vil gjerne utdype det som er belyst i rapporten.  Skulle nokon ha interesse av ytterlegare informasjon, ta kontakt: beadle@haram.folkebibl.no . Det er brukt ein god del foto på desse sidene. Desse er redusert i størrelse. Skulle nokon vere interessert i å sjå desse som store, klare bilde, er det berre å ta kontakt.

INNHALD

  Byen Kecskemét i Ungarn og lokaliseringa av biblioteket
  Ein ganske annleis økonomi
  Introduksjon til Kecskemét bibliotek
  Barneavdelinga "Barnas verd"
  Infoteket og EU Informasjonspunkt
  Konklusjon

David Beadle
Haram folkebibliotek
den 30. november 2000