Styret for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal 2004-2005

Heim
 
 

Leder:  (1år) 

Styremedlemmer

Birgit Farstad, Frei bibliotek (1 år) -  kasserar
Marit Greftegreff, Høgskolen i Molde (1år)  - nestleiar
Lise Bull, Fræna folkebibliotek, Bud filial (2 år) - sekretær
Elisabeth Solheim, Kristiansund folkebibliotek (2 år)  - styremedlem
Anne-Karin Høj, Molde bibliotek (1 år)  - styremedlem

Varemedlemmer:

Åsel Tømmerdal, Averøy folkebibliotek (1 år) 
Bjørg O. Høie, Ulstein folkebibliotek (1 år) 
Laila Wik Romestrand, Fagerlia videregående skole (2 år) 

Andre verv

Revisorar:
Gudrun Refstrup, Fræna folkebibliotek (2 år) 
Eva Hjelvik, Molde bibliotek (2 år) 

Valkomité

Trine Naadland, Giske bibliotek (2 år) 
Marit Alsvik, Tustna folkebibliotek (2 år)
Asbjørg Sollid Langeland (2 år)