SØK og UNDERSØK : EIN VEGVISAR
for å hjelpe deg å finne fram gjennom eit prosjektarbeid

 

 

EG VEL EIT TEMA    

DEL 1 Eg definerer temaet mitt  

  Val av tema  
  Spørsmål eg bør stille meg  
  Eg gjer rede for kunnskap eg har  
  Ide-dugnad  
  Eg fjerner overflodige ord og uttrykk  
  Eg sorterer ideane mine  
  Eg ser på det eg veit og det eg må finne ut  
Eg noterer ord og uttrykk  
Synonym  
Eg innsnevrar temaet  
Eg reviderer lista over nøkkelord  
Hovedideen min  
Eg lagar ein foreløpig plan  

EG SØKER,  FINN, VEL OG BEHANDLE  INFORMASJON  

DEL 2 : Eg finn informasjonskjelder 

  Eg ser etter informasjon på biblioteket  
  Eg ser etter informasjon på internettet 
  Eg identifiserer kvart dokument 

DEL 3: Eg vel informasjon  

  Eg noterer idéar 
  Eg siterer frå andre tekster  
  Eg noterer statistikk  
  Eg tek vare på internettadresser  
  Eg noterer spørsmål  
  Eg reviderer planen min  

DEL 4 : Eg behandlar informasjonen  

  Eg tenkjer over samanhengen  i arbeidet   
  Eg gjer ferdig planen i arbeidet mitt  
  Eg gjentek muntleg problemstillinga 

EG PRESENTERER INFORMASJON   

DEL 5 : Eg presenterer informasjonen 

  Eg skriv ferdig oppgåva mi  
  Eg lagar ei liste over dokument eg har brukt  

 
 
Retur til Søk og Undersøk heimeside Retur til Haram folkebibliotek si heimeside Retur til toppen
17. juli 1998