GAMLE NETTSIDER

Vi har fått nye nettsider. Du finn dei her: http://mrbiblioteket.no/haram Dei nye nettsider er meir publikumsvennlege. Desse gamle sidene inneheld framleis nyttige lenker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye nettsider
Av David, 4.11.13

 

 

 

 

 

 

 

 

- Frå i dag får vi nye nettsider som er meir brukarvennlege enn desse.

Mange bibliotek i fylket vil få liknande heimesider samtidig. Dette er ein del av ei satsing frå fylkesbiblioteket og dei ulike biblioteka om å i større grad ha ein felles profil. Frå før er det mykje felles praksis og eit godt samarbeid mellom biblioteka. Dei nye sidene finn du på http://mrbiblioteket.no/haram

Besøk av Trude Teige
Av David, 19.10.13

 

 

 

 

 

 

 

- Vi gler oss til å få besøk av forfattaren og TV2 journalist Trude Teige onsdag 27. november kl. 20.00 ved Kulturkaféen.

Trude Teige har skrive historiske romanar frå Sunnmøre og krim bøker. Den nyaste boka er ein krim frå Sunnmøre med utgangspunkt i okkupasjonen i 1942. Teige har eit opplegg som omhandlar kvinnene i desse romanane og deira 'usynlege' bidra i samfunnet. Tiltaket er eit samarbeid med fylkesbiblioteket og andre bibliotek i fylket, så viss dette klokkeslettet ikkje passar for deg kan vi tipse deg om alternativ.

Diplomutdeling og loddtrekking
Av David, 07.09.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Minst 159 barn var med under sommarens konkurranse Sommarles - alle får diplom m.m. og nokre heldige kan få premiar.

Nesten 2000 bøker blei lese under Sommarles i Haram i år, etter fristen for levering av lesepass gjekk ut 31. august. Laurdag 14. september kl. 14.15 blir det diplom, bolle og brus til alle og loddtrekking av 6 premiar i Brattvåg. Deltakinga i kommunen var slik: Tennfjord 26 barn (404 bøker), Brattvåg 29 (365), Haramsøy 21 (319), Longva 17 (222), Hildre 8 (161), Søvik 9 (121), Lepsøy 3 (52), Grytestranda 3 (50), Gjestar 2 (40). Tala er eigentleg større ettersom ein del gløymer å levere inn lesepasset.

Sommaropent
Av David, 17.07.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Biblioteket i Brattvåg held ope heile sommaren.

Biblioteket i Brattvåg held ope heile sommaren med følgjande opningstider: mandag 15-20, tysdag 12-15, torsdag 15-20, fredag 12-15 og laurdag 10.30-14.00. Legg merke til at vi stenger kl. 18 i staden for kl. 20 fram til 2. august. Vatne filial hadde sin siste dag ope den 16. juli, men opnar opp igjen allereie 6. august. Alle andre avdelingar opnar igjen i samband med skulestart, frå og med 19. august. Ha ein fin sommar!

Sommarles er i gang!
Av David, 17.06.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Sommarles er i gang og vi registrerer ei stor interesse for konkurransen i år.

Alle barn 0-13 år kan vere med i konkurransen og deltakarane kan lese eller bli lest til. Ein får eit lesepass frå bibliotelet. I dette skriv ein inn bøkene ein har lest/høyrt og få dette stempla som i eit ekte pass. Når sommaren er over, treffast vi for å trekke lodd og dele ut diplom og overraskingar, kanskje med litt underhaldning. Dette er noko mange foreldre engasjerer seg i. Alle barnehagar og skular har fått pass til utdeling.

Sigbjørn Mostue på tur i Haram
Av David, 21.05.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Biblioteket har laga ein turné i Haram med ein av landet sine mest interessante barnebokforfattarar - Sigbjørn Mostue.

Nesten alle barneskular har takka ja til tilbodet om å ta i mot Sigbjørn Mostue, som skriv innan genren fantasy. Turnéen startar 29. mai kl. 9 ved Vatne barneskule, via Tennfjord barneskule kl. 10.30 og til biblioteket i Brattvåg kl. 12.30. 30. mai besøker han Søvik skule kl. 10.00 og Haramsøy skule kl. 12.15 der også elevar frå Lepsøy er med.

Har du skrivelyst?
Av David, 18.03.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Forfattar Øyvind Vågnes kjem med råd til dei med skrivelyst 6. april i Brattvåg!

Forfattar Øyvind Vågnes frå Brattvåg kjem med råd til dei som vil prøve seg på å skrive skjønnlitterært - om inspirasjon, skriveteknikkar, arbeidsmåtar, og vegen mot publikasjon. Det vil vere råd å få vurdering av eige tekstar og oppfølgjing i etterkant. Staden blir biblioteket i Brattvåg laurdag 6. april kl. 14.15 og kurset vil vare ca. to timar. Påmelding snarast og innan kl. 18.00 fredag 5. april på bib@haram.folkebibl.no Vel møtt!!

Toril Brekke kjem til oss!
Av David, 13.03.13

 

 

 

 

 

 

 

- Dei siste 20 åra har Toril Brekke vore ein av våre mest etterspurde norske forfattarar. Snart kjem ho hit.

Vi gler oss til å få besøk av forfattaren Toril Brekke tidleg på sommaren. Brekke har skrive mykje, men 'Granitt' var ein viktig milepæl i 1994 og blei oversatt til andre språk. Ho er mest kjent for sine historiske romanseriane 'Sara' og 'Drømmen om Amerika'. Besøket er eit tiltak for våre tre lesesirklar og andre interesserte, og er eit samarbeid med Skodje bibliotek.

Arrangement i 2013
Av David, 20.01.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eit nytt år byr på nye mulegheitar og nokre av planane våre er på plass.

Biblioteket skal arrangere ein debatt om innvandring og norsk kultur 1. mars. Øyvind Vågnes, som hadde skrivekurs for ungdom i 2011, kjem tilbake 6. april med eit kurs om å skrive roman/novelle for ungdom og voksne. I slutten av mai skal vi få besøk av ein kjent norsk forfattar, i utgangspunktet i samband med våre tre lesesirklane. Sommarles tek til allereie i juni.

Godt utlånsnivå i 2012
Av David, 18.01.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Med 50 617 lån i 2012 er biblioteket fornøgd med aktivitetsnivået

Med 50 617 lån oppnådde biblioteket sitt 3. beste aktivitetsnivå i løpet av 40 år i 2012. 2011 var toppåret, etterfulgt av 2004. Likevel blei det to nye delrekordar: Aldri før har vi lånt ut så mange bøker for barn og unge, og aldri før har det blitt lånt ut så mykje på Haramsøy.

Samtidig opplevde to avdelingar sitt lavaste aktivitetsnivå.
I 2012 hadde biblioteket relativt mange arrangement.

Opningstidene i jula
Av David, 02.12.12

 

 

 

 

 

- Biblioteket i Brattvåg har desse opningstidene i jula:

laurdag 22. desember : 10:30-15:00
torsdag. 27. desember : 15:00-18:00
fredag. 28. desember : 12:00-15:00
laurdag. 29. desember : 11:00-14:00

Avdelingane har desse siste opningsdagar før jul: torsdag 20. des. (Lepsøy, Fjørtoft, Søvik, Longva), fredag 21. des. (Haramsøy), laurdag 22. des. (Vatne & Brattvåg)
På nyåret opnar avdelingane torsdag 3. jan. (Søvik, Longva, Brattvåg, Lepsøy og Fjørtoft), fredag 4. jan. (Vatne & Haramsøy).

Vi ønskjer alle brukarane våre ei hyggeleg jul og eit godt nytt år!

Avslutning av Sommarles laurdag 15. september!
Av David, 10.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 85 lesepass frå sommarens lesekonkurranse Sommarles er levert inn og over 1000 bøker har vore lese.

Laurdag 15. september kl. 14.00 får vi besøk av vår lokale barnebok-forfattar Hilde Hurlen Ingebrigtsen i Brattvåg. Ho kjem frå London for å lese frå boka si Spøkelseshuset og avgjere ei rettferdig trekkning av lodd når premiar etter lesekonkurransen skal fordelast.
Deltakarane har vore 7,3 år i snitt og har kome frå Tennfjord (21), Brattvåg (17), Haramsøy (16), Søvik (9), Vatne (8), Longva (4), Hildre (4), andre kommunar (4), Lepsøy (1), Grytestranda (1). Alle får diplom og diverse småsaker og vi serverer boller og brus!

- Foredrag og film om Pilegrimsvegen til Santiago de Compostela
Av David, 02.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Heilt sidan middelalderen har Pilegrimsvegen til Santiago de Compostela (Spania) vore ei av dei viktigaste og mest populære pilegrimsrutene i verda. Sturla Pilskog frå Hjørungavåg gjekk heile ruta frå St. Jean Pied de Port i Sør Frankrike med 25kg kamerautstyr på ryggen.

Fredag 7. september kl. viser han opptak frå turen og møtet med pilgrimar under vandringa ved biblioteket i Brattvåg. Pilskog er antropolog. Saman med broren starta han produksjonsselskapet Blåst Film. Deira siste film, "Havets sølv", vart ein gedigen suksess på NRK, og vart i år nominert til Amanda i kategori "beste norske dokumentarfilm".

Velkomen til ein ny bibliotekhaust!
Av David, 19.08.2012

 

 

 

 

 

 

- Etter ein sommar med mange brukarar frå andre stader i landet eller utlandet, har avdelingane i Brattvåg og på Vatne allereie opplevd ein pang-start på hausten blant lokale innbyggarar dei siste dagane. Dei andre avdelingane opnar opp att no denne veke.

Tysdag opnar Longva og Haramsøy, medan Lepsøy og Fjørtoft opnar på torsdag. Vi håper også Søvik vil opne torsdag, men usikkerheit rundt permisjonar m.m. gjer at vi ikkje kan bekrefte dette riktig enno.

 

Polsk filmkveld!
Av David, 07.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6. juni viste vi den polske filmen Ile wazy kon trojanksi? (Kor mykje veg ein trojansk hest?) på Haram kino og tilba kaffi, kake og brus etterpå. Filmen var bra og takknemlegheita blant dei 20-25 som kom var stor. Bildet viser nokre av dei som kom til ei framvising i mai.

9% av innbuarane i Haram er innvandrarar. Haram skil seg ut ved at heile 72% av desse er frå Europa. Blant desse er det heilt klart personar frå Polen som dominerer. Dei har med seg m.a. industrikompetanse og fyller ledige stillingar.

6. juni er ein høveleg dag å vise ein polsk film. Det var på 6. juni 1944 landgangen på strendene i Normandie fann stad for å frigjere Europa. Polakkane var den nest største europeisk folkegruppe som var med i angrepet.

 

Vi utformar nye bibliotek!
Av David, 14.05.2012

 

- Vi må tilbake til 1970-talet for å finne når det sist blei vedtatt å bygge bibliotek i Haram (Longva). Tenestene har endra seg radikalt over 40 år. Derfor arbeider vi med ein ny modell for moderne bibliotek.

Kulturhus har sine krav. Fotballbanar byggast etter bestemte mål. Bibliotek blir utforma etter funksjonane dei har. Vi vil sette større fokus på det lokale, det internasjonale, det maritime, språk og studenttenester, utan at vi vil gå glipp av det som fungerer godt i dag. Utforminga gir større mulegheitar for aktivitetar og fleire medium.

Biblioteket er eit veletablert og godt brukt kulturtilbod. Erfaringar frå andre stader viser at det blir ein kraftig oppsving i bruken når ein får nytt lokale, og alle nabokommunane våre har fått eller planlegger nye bibliotekbygg.

Det er ønskjeleg at modellen takast i bruk fleire stader, alt etter dekningsgrad for dei ulike funksjonane. Vi ønskjer at lokala blir gjenkjennelege for brukarar og meir effektive som arbeidsplassar. Nye lokale må komme i Brattvåg, kan komme i Vatne/Tennfjord-området, og bør komme som ei sentralisering av filialane ein stad på øyane saman med Nordøyvegen..

 

Maria Parr kjem til oss!
Av David, 22.04.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3. og 4. mai kjem Maria Parr til Haram og besøker skular og bibliotek. Vi gler oss!

Maria er lærar til dagelg, men torsdagar og fredagar er ho forfattar. Desse dagane er som oftast freda til å skrive og forlagsverksemd, men vi er så heldige å få henne på besøk i to dagar - til skulane i Tennfjord, på Vatne og i Søvik, samt til biblioteket i Brattvåg der elevar frå Brattvåg og Hildre kjem. Forfattardagane hennar framover er freda, slik at vi ikkje fekk henne på ein tur ein dag på øyane.

Etter at Maria Parr skrev Vaffelhjarte i 2005 besøkte ho biblioteket i Brattvåg. Tonje Glimmerdal kom i 2009. I 2011 var Vaffelhjarte filmatisert av NRK. Ho er truleg vår den mest vellykka barnebokforfattar akkurat no. Bøkene har vore omsett til fleire språk, og ho har vunne eller blitt nominert til prisar i inn- og utlandet kvart år sidan 2005..

 

Ny utlånsrekord i 2011!
Av David, 05.02.2012

 

- I 2011 sette vi ny utlånsrekord i kommunen med 53 295 lån, 5,95% opp frå 2010 og 4,1% opp frå den tidlegare rekord frå 2004. Dette er ein brukargenerert vekst og vi vil takke brukarane våre for det!

Avdelingane i Brattvåg og på Vatne og Haramsøy sette nye utlånsrekordar. I tillegg opplevde avdelinga på Longva ein kraftig vekst. Lånet av audiovisuelle medier som filmar, lydbøker og musikk var stabilt. Lånet av bøker gjekk opp med over 10%, som i 2010 og her ligg forskjellen, spesielt når det gjeld barne- og ungdomsbøker, som gjekk opp 13,5%.

Behovet for lettare bøker for barn og ei generell fornying av bøker for dei miste har blitt godt mottatt av foreldre og barnehagar. Lånet til yngre ungdom har ikkje bidratt til denne utviking, og vi håpar å vinne denne gruppa tilbake gjennom ebøker. Meir detaljert informasjon er tilgjengeleg i årsmeldinga for 2011.

 

Eldre nyheiter
Frå 2011
Frå 2010
Frå 2009
Frå 2007-8
Frå 2005-6
Frå 2004
Frå 2003
Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 1170