Barne- og ungdomssider

Generelle norske barnesider

NRK barn
TV2 barn
SOL barnGenerelle norske ungdomssider

Ung.no med informasjon som barn og unge frå 14 år har behov for
Ungdoms.net Ungdomspanelet i Møre og RomsdalAktuelle sider

1905 - ressursside om Unionsoppløysinga i 1905 - aviser, foto, film mm. frå Noreg og Sverige ; nokre delar er tilpassa skulen


Spørre- og fagsøksider

Sereptas krukke - for eldre barn og ungdom, også for prosjektarbeid
Biblioteksvar - her får du svar på alt du måtte lure på
lekser.no - 1200 lenker for hjelp til grunnskulen sine lekser
Ugglan - for eldre barn og ungdom, også for prosjektarbeid
Aalborg UBs virtuelle bibliotek - fagbasert for eldre barn og ungdom
Kunskapsbankan - obs! Spørresider som kjem
Alex - nyheits og spørresider for ungdomNorske skrivesider for barn

E-dikt-bloggen - gratis abonnement ånyskreve barndikt for barn i barnehagen og 1. og 2. klasse
Lesenett
Deichmanske
SkrivebuaBoksider

Lesehulen
Sofies Verden
Albert Åbergs heimeside
Norsk Barnebokinstitutt - ei nettside for barnelitteratur
Barnebok
Barnebokkritikk
Foreningen !les
Heimeside for Roald Dahl
Heksagon med fargeleggingsteikningerSkular i Haram

Vatne barneskule
Haram Vidaregåande skuleSkulesider

lekser.no - 1200 lenker for hjelp til grunnskulen sine lekser
Søk og under søk - prosjektarbeid som informasjonskunnskap
u-land.dk - er ein dansk vevstad om u-land og utviklingsspørsmål, fordelt etter klassetrinn
Fagsidene - ved Bergen kommune
Skolenettet
Hjelp med prosjektarbeid - ved Vestre-Toten folkebibliotek
ODIN : nyttige dokument for skuleleverBarnesider

Jungeldyret Hugo - nettside for Jungeldyret Hugo for dei minste


Media og IT

Medierådet - er dansk, men ikkje vanskeleg å lese. Her er noko om alle typer media
Ungdommens IT-forum - er ei debatt og informasjonsside for eldre barn og ungdom

Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 5134