Bøker & Forlag

Antikvariat

Bislet Antikvariat
Norsk Antikvarbokhandlerforening - har ein felles søkbar database for fleire, men ikkje alle norske forhandlarar av antikvariske bøker
Familia antikvariat - noko for heile familien
Bokhandleren.no - Arnold Farstad


Bokforhandlarar på internett

alapage.com - fransk. Bøker, film, musikk, spel. Levering 4-6 dagar
amazon.co.uk - britisk. Bøker, film, musikk, spel. Antikvariatforhandlar óg. 3-4 dagar
amazon.com - amerikansk. Bøker, film, musikk, spel. Antikvariatforhandlar óg. 8-12 dagar
amazon.fr - fransk. Bøker, film, musikk, spel. Levering 4-5 dagar
amazon.de - tysk. Bøker, film, musikk, spel. Levering 3-4 dagar
Bokkilden -norsk
bokus.com - svensk med skandinaviske og engelskspråklege bøker
bookline.hu - ungarsk. Bøker. Levering 8-10 dagar
Fnac - fransk. Bøker, film, musikk. Levering 4-5 dagar
Internet Bookshop Italia - italiensk. Bøker, film. Levering 4-5 dagar
mao - norsk. De norske bokklubbene sin nettstad for bøker og film
The Internet Bookshop - britisk. Bøker, film, musikk, spel. Levering 3-5 dagar
Merlin.pl - polsk. Bøker, film, musikk, spel. Levering 10-15 dagarBok- og forfattaromtaler

Barnebok - om forfattarar, litteratur og prosjekt for barn og voksne
Barnebokkritikk - mest for dei som arbeider med barnelitteratur
Boknettet
Bok og Samfunn - med søkjefunksjon i bokanmeldingane
Dagbladets litteraturside
Lese nett - bokmeldingar av barn i Østfold
Litteraturnettet -med omtaler og biografiar
Norsk forfattarsentrum - Vestlandsavdelinga
Pluto litteratur- portal til allsidige litteratursider

Boksider / Bokkart

Ønskebok - Hjelp å finne bokforslag etter genre, stad m.m.
Scifisiden.dk - Nyheiter, boktips, forfattar, geografisk inngang, bokomtaler og mykje meir på dansk
Scifisiden.dk - Nyheiter, boktips, forfattar, geografisk inngang, bokomtaler og mykje meir på dansk om romanar generelt
Scifisiden.dk - Nyheiter, boktips, forfattar, geografisk inngang, bokomtaler og mykje meir på dansk
Library Thing's Book Suggester - Hjelp å finne bokforslag med utgangspunkt i det du har lese før, t.d. forfattarar (på engelsk)
What should I read next? - Hjelp å finne bokforslag med utgangspunkt i det du har lese før, t.d. forfattarar (på engelsk)
Literature map - - Hjelp å finne bokforslag med utgangspunkt i det du har lese før, t.d. forfattarar (på engelsk)


Elektroniske bøker

Digitale kunnskapskilder i skole- og biblioteksektoren - rapport
E-bøker - gjennom Universitetsbiblioteket i Trondheim. Faglitteratur
Elib - er ei svensk side som rettleiar om alle aspekt ved elektroniske bøker.
Gutenberg Digital - på tysk og engelsk
Netlibrary - er eit bibliotek med elektroniske bøker, på englesk. Du må inngå ein avtale med eit registrert bibliotek
Project Runeberg - er ei samling nordisk litteratur, mest klassikerar

Project Gutenberg - har internasjonal litteratur, mest på engelsk
The Internet Public Library - har on-line tekst, óg for barn og ungdom, men på engelsk


Finn diktet

Diktbasen - Deichmanske bibliotek hjelp deg å finne diktet. Ikkje fulltekst


Forfattarsider

Forfatterportalen - Om og for forfattarar


Forfattarar som liknar andre forfattarar

Literature Map - skriv inn eit forfattarnamn og få opp forslag til andre liknande forfattarar
Noget der ligner - her får du tips om forfattarar som liknar dei du likar


Internasjonale litteratursider

The New York Times - dei beste bokomtaler på engelsk på den andre sida av Atlanterhavet
The Guardian - og dei beste på denne sida
Bookwire
Yahoo Literature


Tilrettelagt litteratur

Leser Søker Bok - Forslag til bøker om ulike tema som er tilrettelagt for personar med spesielle behov


Norske forlag

Ad Notam
Aschehoug
Bazar
Cappelen
Gyldendal
Orion
Pax
Samlaget
Schibsted
Tano
Tiden


Premierte bøker

Nobel litteraturpris
Prix Goncourt - leiande franskspråkleg litteraturpris
Pulitzer Prize - leiande amerikansk litteraturpris
The Booker Prize - leiande britisk litteraturpris. Inkl. Australia, Afrika, India, Canada og alle landa i Det britiske samveldet


Studentbøker på auksjon

Campus.no - bokauksjon for stundentar

Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 5142