Film & musikk

Større internasjonale filmbasar

IMDB: The Internet Movie Database - ein database med over 140 000 registrerte filmtitlar, med skuespillere, manus, omtaler, filmfakta m.m.
Apple - smaksprøver på komande filmar
Metacritic - samler korte anmeldingar frå leiande amerikanske aviser og filmtidsskrift
Movielink - eit alternativ til IMDB


Skandinaviske filmbasar

Filmens Hus - Norsk filminstitutt, Cinemateket, Filmmuseet, Film og Kino m.m.
Filmweb - har informasjon om kinoar, filmvisningar og billettbestilling, filmomatler m.m. i Norge
Filmarkiv - døgnope video on demand-teneste for PC, også med gratis filmar
release.no - med informasjon om filmar og salsvideo som kjem i Norge
Filmlex - har fortløpande nyhende om alt innan film. Abonnement
Europafilm - norsk
Dansk filminstitutt
Skolefilm - norsk base med søkjemulegheitar på tema, tittel, fag og skulesteg


Musikkbasar

Musicsearch
Ulitmate band list
Allmusic - alle typar musikk etter genre, instrument, land m.m.
Spotify - last ned Spotify for rask lagring og deling med andre av alle typar musikk
The International Lyrics Server - for songtekster
Listen.com - har støtte frå mange musikkselskap. Du kan laste ned musikk frå 50000 artistar
Allmusic - har søkeinngangar basert på musikkgenre, samt meir fullstendige omtaler enn andre stader
Cadensa - British Library lydarkiv
British Library Manuscript - notebibliotek
Statens ljud- och bildearkiv - Stockholm
mp3 - eit lovleg format


Musikkleksika

Musicweb - popmusikk-leksikon på engelsk med henvisningar til klassisk, film- og rockmusikk med meir


Online musikkkomposisjon

Rocket Network - gjer det mogleg for komponister og audio-professionelle å arbeide saman online
The Arts Department - Her kan du lære å spele piano


Notar

Nodeservice via nettet - er dansk og gir adgang til 30 000 digitaliserte noter på større bibliotek i Danmark


Norske musikkbasar

Norsk Bandindex
Musikkbiblioteket - ei allsidig, offentleg nettkjelde med musikkinformasjon om det meste frå MTV til Mussorgskij, med spørreteneste
Norsk musikkinformasjon
Nasjonalbiblioteket sin nasjonaldiskografi - med oversikt over CD-er, MC-ar og LP-er
Samkalog - for notetrykk
Sangindex
Spellemannprisen
Norwegian Jazz Discography 1905-1998


Bergen Folkebibliotek

Musikkavdelinga - har den største musikksamling

Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 5129