Leksika

Norske leksika

Caplex - er eit mindre, gratis norsk leksikon
Store Norske leksikon - er Noreg sitt største leksikon. Krevst abonnement. Tilgjengeleg ved alle biblioteket sine avdelingar
Norsk Wikipedia - eit brukarskapt nettleksikon


Internasjonale leksika

Engelsk wikipedia
Simple English wikipedia - wikipedia på engelsk for ungdomsstrinnet
Fransk wikipedia
Tysk wikipedia
Russisk wikipedia
Spansk wikipedia
CIA World Factbook - har detaljert informasjon om land
Electronic Library - her kan du stille spørsmål på engelsk
Encyclodedia Britannica - er verdas største leksikon, på engelsk. Tilgjengeleg på hovedbiblioteket. Abonnement
Guinness World Records
Nupedia.com - er eit gratis engelskspråkleg leksikon. Basert på bidrag frå vitskaps- og kunnskapspersonar frå heile verda


Ordbøker

Ordnett - online ordbøker frå Kunnskapsforlaget. Med unntak av Norsk Ordbok er dette ei betalingsteneste
Bokmål og Nynorsk - omsetting i regi av Dokumentarprosjektet
WordReference.com - mykje bra omsetting mellom engelsk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk, med definisjonar, eksempel på bruk, relaterte samansatte substantiv m.m.
Online ordbøker - omsetting av over 300 språk gjennom over 1000 ordbøker! Med få unntak vil ein måtte bruke engelsk som mellomspråk. Innheld også t.d. samisk, indianarspråk språk
Webster's Dictionary - god britisk og amerikansk engelsk ordbok
Living Dictionary - her kan du diskutere, og vere med å utvikle det engelske språket i regi av Collins Dictionaries


Omsetting av internettsider

Google translate - direkte (ikkje alltid grammatisk korrekt) omsetjing av nettsider til og frå mange språk
Babelfish - frå engelsk eller fransk til engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, russisk, nederlandsk, gresk og italiensk og omvendt
Dictionnaire bilandue francais-anglais - ei grundig omsetting mellom verdas to største språk - engelsk og fransk

Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 5111