Offentleg info

Noreg

regjeringen.no - informasjon frå regjeringa og departementa
Folkevalgtbasen - kontaktinformasjon til meir enn 900 folkevalgte på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
Lovdata - er Noregs lover on-line
Noreg.no - er ein enkel inngang til det offentlege Noreg
Norge.no : Miside - innbyggjarportal i Noreg.no
Stortinget
Folkevalgte e-postadresser og telefonnummre
Traktatregister - alle gjeldande traktatar der Norge er part
Statistisk Sentralbyrå
Statens Informasjonsteneste
Parti på Stortinget
NAV - tidlegare Aetat og Trygdekontor
Norweb stat og kommune
Kommunenes informasjonstjener
Forbrukerrådet
Brønnøysundregistrene

Norsk utanrikspolitikk

Norsk Utenrikspolitisk Institutt - gode tematiske inndelingar og mykje brukarvennleg informasjon
Det norske Nobelinstitutt
Institutt for fredsforskning - hovedområde i norsk utanrikspolitikk
Utanriksdepartementet

Europa

Europa- Alt om den Eurpeiske Unionen
Europakommisjonen sin delegasjon til Norge og Island
Europaparlamentet
EØS-avtalen
Europabiblioteket
Europarådet
Den europeiske menneskerettigheitskommisjonen
WEU - Vestunionen - Den vesteuropeiske forsvarsunionen
OSCE - OSSE (Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa)

Internasjonalt

Ministries of Foreign Affairs - Utanriksdepartement i ulike land
Andre lands parlament
FN
UNIC - FN-sambandet i Noreg
Verdshelseorganisasjonen
Røde Kors - Internasjonalt
NATO
UNESCO
NORAD
OECD - Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvkiling
SourceOECD
OPEC - Organisasjonen for oljeeksporterande land
IMF - International Monetary Fund
World Bank
ILO - Internasjonal LO
IMO - Internasjonal Maritime Organisasjon
WTO - World Trade Organisation

Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 5117