Utdanning & Yrke

Fjernundervisning

Norsk Fjernundervisning
Læringssenteret
BIFolkehøgskulen

Informasjonskontoret for folkehøgskolen


Generelt om studie- og yrkesrettleiing

NAV - tidlegare Aetat og Trygdekontor
You - er ein informasjonsstad for deg som går i ungdomsskulen eller i vidergåande opplæring og som står foran eit yrkesval
Utdanning.no - er ei statleg rettleiing om alle utdanningstilbod for alleGodkjenning av utanlandsk utdanning

Nokut - har opplysningar om og søknadsskjema for godkjenning av utanlandsk høgare utdanning i Norge


Høgskuleutdanning i Noreg

Studieguiden - er ei lettfatteleg oversikt over studietilboda ved universitet og høgskular i Noreg
Euroguidance - er ein vegvisar til moglegheitane innan dei europeiske utdanningsprogrammet Leonardo da Vinci
Nokut - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning
ANSA - (Association of Norwegian Students Abroad)


Høgskuleutdanning i utlandet

Studieguiden - har informasjon om studietilbod ved utanlandske universitet


Kurs

Kompetansefabrikken


Ledige stillingar

Stepstone Norge - med peikar til Europa
Jobline/Monster - Noreg, Europa, verden
Manpower Norge
NAV - tidlegare Aetat og Trygdekontor
FINN jobb
Jobbnord - heile Noreg
Kvasir Jobbsøk - Noreg


Legat

Global Grant - med over 5000 orske og utanlandske legat, stipend og andre støtteordningar for elevar, studentar, forskarar, kunstnarar, sjuke, eldre m.m.


Offentleg informasjon om arbeidslivet

norge.no sine jobbsider - med fullstendig og oversikteleg informasjon om alle sider ved arbeidslivet


Privatskular

Studieguiden - har informasjon om private utdanningsinstituasjonar
Bjørknes - privatskule for vidargåande utdanning
Treider - privatskule for vidargåande utdanning og ein del høgskuleutdanningar
MI - Merkantilt Institutt gir fagutdanning etter 3 års arbeiderfaring eller vidargåande som opptakskrav. Lånekasse finansiert


Basar for skular

Skolenettet
Læringssenteret
Digitale kunnskapskilder i skole- og bibliotekssektoren


Språkreiser

STS språkreiser
EF språkreiser


Stipend og lån

Statens lånekasse for utdanning

Skift på skrift-
storleiken her:
1 - 2 - 3 - 4

Antall unike
besøkande per: //you might have to change the path eg //Using HTML tags or Styles change the output to match your site. //For example will cause the //numbers to be displayed as Bold. // //The variables $hitMessage1 & $hitMessage2 allows text to //be placed before and after the counter. Change this to //anything as long as the " "; are in place, for no message //leave the quotes empty ie $hitMessage1=""; // // There are two error messages in case bad things start to // happen when running this script. $readErr & $writeErr, //you may like to customise these to your own e-mail address. // // You are not limited to a single number in the count file try for example 00086 // //The script will store your own IP NUMBER AND WILL STAY THE SAME THE SAME EVERY TIME YOU LOAD THE PAGE so test everything is working set the variable $overRide to 1 this turns IP checking off. // Normal usage setting $overRide to 0 turns on IP logging. // //Done //----------------------------------------------------------------------- //Set Variables $IPfilePath = "ip_data.dat"; // Path to IP number file $countFilePath ="count.dat"; //Path to Count file $overRide = 0;//Toggles IP logging: 0=On 1 =Off $readErr = "Read error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $writeErr = "Write error, contact info@mustalweb.co.uk for help"; $hitMessage1 ="";//Text before... $hitMessage2 ="";// and after counter. //================= No need to change anything after here ======================== $IPnum = "0.0.0.0"; //Set as a String $userStatus = 0; // Get the current IP number ------------------------------ $IPnum = getenv("REMOTE_ADDR"); //Get stored IP's from a file -------------------------------- $IPlist = @fopen($IPfilePath, "r")or die($readErr); $IPdata = fread($IPlist,filesize($IPfilePath)); fclose($IPlist); //Compare it to the ones stored in ip_data.dat --- $IParray = explode(" ",$IPdata); //Make array of IPs // Start comparing IPs for($ipCount=0;$ipCount

Sider vist sidan juli-04: 5143